Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Smaragdcipő Alapítvány​ (székhely: 1161 Budapest, Nádor utca 47., adószám: 18200470-1-42) mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az általános szerződési feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

Az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján az irtanc.hu domain jogviszonyaira terjed ki.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, használatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

1. Szolgáltató adatai

  • A szolgáltató neve: Smaragdcipő Alapítvány
  • A szolgáltató székhelye, postai címe, és a panaszügyintézés helye: 1161 Budapest, Nádor utca 47.
  • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
  • Nyilvántartási száma: 01-01-0010895
  • Adószáma: 18200470-1-42
  • Telefonszáma: +36302116319
  • A szerződés nyelve: magyar
  • A tárhely-szolgáltató neve és címe: Closte LLC, 1603 Capitol Ave., Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001
  • Sensei honlap üzemeltetője és bérbeadója: Reklen Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 39/B, email: [email protected])

2. Alapvető rendelkezések

2.1  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2  Jelen ÁSZF 2020. december 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalakon közzéteszi. A felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.3  Szerzői jogok: Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak –  különösen a tanfolyami oldalakon jelen lévő videó, audió és szöveges oktató anyagok és fotók – vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, elektronikus tárolása, nyilvánossághoz történő közvetítése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4  A weblapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való pontos hivatkozással lehet.

3. Regisztráció, megvásárolható termékek és szolgáltatások, vásárlás

3.1         Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával és a weboldalon bármely termék megvásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a regisztráció és vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.2     A webshopban megjelenített virtuális termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő, bruttó összegek. A virtuális termékek adatlapján megjelenő fotók, grafikák illusztrációként szerepelnek.

3.2.     Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.4.     A fogyasztó a megrendelt virtuális terméket a termék adatlapján feltüntetett ideig használhatja, Szolgáltató a termék adatlapján szerepelő meghatározott ideig biztosít hozzáférést honlapján a szolgáltatáshoz/termékhez.

3.5         A vételár kifizetésével a fogyasztó kizárólag saját céljaira szerzi meg a felhasználási jogot. A megvásárolt termék szerzői jogvédelem alatt áll, annak többszörözése, átruházása, tovább értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

4. Rendelés menete

4.1.     Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weblapra és a webshop oldalon megkezdi a vásárlást. Felhasználó regisztráció nélkül csak a nyilvános tartalmakat és a termékek listáját tekintheti meg.

4.2.     Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, a termék darabszámát beállítja.

4.3         Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4.4         Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Amennyiben megváltoztatja a megvásárolni kívánt termék mennyiségét, a „kosár frissítése” gomb megnyomásával frissíti a kosarat. A rendelés véglegesítéséhez a Felhasználó a ”tovább a pénztárhoz” gombra kattint.

4.5         Felhasználó megadja a vásárláshoz szükséges adatokat.

4.6.     Fizetési módok:

  • bankkártyás fizetéssel: Barion
  • átutalással; felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult virtuális termék esetén a honlapon való hozzáférésre.

A bankkártyával fizetés esetén történő adattovábbításról további információk az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

4.7         Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.8         Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár kiegyenlítésével, illetve a megvásárolt virtuális termék / online tanfolyamhoz nyújtott hozzáférés biztosítása időpontjában – mivel a virtuális termék, online nyújtott tanfolyamhoz való hozzáférés biztosítása bankkártyás fizetés esetén automatikusan azonnal megtörténik, banki utalás esetén a befizetés beérkezését követően 2 munkanapon belül megtörténik – a teljesítés megtörténik, így a teljesítés megkezdését követően Felhasználó elveszíti az elállási jogát.

4.8.     A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és felhasználó számára emailben kiküldött visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelésről elektronikus számla készül, melyet a Felhasználó által megadott címre kézbesítünk emailben.

4.9         Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás adatokat adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.9.     Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.     A megrendelések feldolgozása automatikusan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2.     Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában külön nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3.     Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.     Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6. Elállás joga

6.1         A Felhasználó 14 napon belül elállhat a termék megvásárlásától, amennyiben jelen határidőn belül a [email protected] címre emailben elállási nyilatkozatban jelzi szándékát, és az emailben megadja a regisztrációkor használt email címét és felhasználónevét.

6.2         A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint a Felhasználó elveszíti elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. A Szolgáltató által nyújtott virtuális termék / online tanfolyam esetében a megvásárolt tanfolyam weblapon lévő teljes anyagához való hozzáférés biztosításakor megtörténik a teljesítés.

7. Kellékszavatosság, hibás teljesítés

7.1         Felhasználó a weboldalt üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2         A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.3     Hibás teljesítés esetén a hibákat a Szolgáltatónak haladéktalanul és költségmentesen ki kell javítani vagy cserélni, újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Felhasználó tudomására jutnak, Felhasználó haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Felhasználó köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát.

7.4         Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül írásban közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8. Vegyes rendelkezések

8.1.     Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik.

8.2.     Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3     Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4.        Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.5         Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

8.6         Szolgáltató az általa elfogadott fizetési módok tekintetében nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

9. Panaszkezelés rendje

9.1   Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató elérhetőségein – telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is – közölheti.

9.2   Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3   Szolgáltató az írásbeli és email-es panaszt 30 napon belül írásban vagy emailben megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4   A Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a következő módokon és szerveknél:

9.5         A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.6         Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.7   Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Oldalunkon cookie-kat használunk

Kérlek jelezd, hogy elfogadod-e az oldalunkon lévő nyomkövető cookie-k használatát! El is utasíthatod, és persze ebben az esetben is megnézheted az oldalt anélkül, hogy harmadik fél részére kerüljenek küldésre adatok (bár ebben az esetben nem biztos, hogy minden megfelelően fog működni).